Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4473 dc0e 390
Reposted fromtwice twice vialittlefool littlefool
spotlight
Reposted frombluuu bluuu viasleeplessy sleeplessy
spotlight
Chciałbym wiele czytać i zaspokajać swoją ciekawość różnych rzeczy, rozmyślać - nie jestem pewny dokładnie o czym, koniec końców nie sposób zaplanować myśli. Nie lubię biegania za kobietami, nie lubię tracić czasu na jałowe rozmowy towarzyskie ani na uganianie za tym, co jest praktycznie znane jako przyjemności. A jednak przekonuje się, ze z jakiegoś powodu i wbrew swojej woli spędzam większość czasu pogrążony właśnie w tych zajęciach - to niezbadany rodzaj obłędu.
— Aldous Huxley – Jak suche liście
Reposted fromstonerr stonerr vialittlefool littlefool
7622 8f41 390

the-night-picture-collector:

Alain Delon, alone among others, 1962

Reposted fromLittleJack LittleJack viamorazmora morazmora
9045 4382 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viapanimruk panimruk
spotlight
7321 5dcf 390
Reposted fromovtza ovtza viapeepingtom peepingtom
spotlight
9896 54b6 390
Reposted fromzygmunt3wazatociota zygmunt3wazatociota viameem meem
spotlight
5242 8457 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapanimruk panimruk
spotlight
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— V. Hugo
Reposted frompyysia pyysia viaprof-Overthinker prof-Overthinker
spotlight
3244 8573 390
Reposted fromMiziou Miziou viameem meem
9401 0dba 390
Reposted fromAgnik Agnik viameem meem
spotlight
3936 f426 390
Reposted frommeem meem viasleeplessy sleeplessy
spotlight
1355 3347 390
Reposted fromkjuik kjuik viameem meem
spotlight
Miała nadzieję, że po pewnym czasie będzie mądra i rozsądna, lecz niestety, niestety, musiała się przyznać przed sobą, że ten czas jeszcze nie nadszedł.
— Jane Austen – Perswazje
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viameem meem
spotlight
Play fullscreen
"chwastem mi zarasta powieka
usta moje kneblują chaszcze
nic już nie widzę, nie mówię
chyba że tylko nawiasem"
spotlight
Play fullscreen
"może nie da się tego dotknąć i zważyć, zmierzyć, powąchać, wyrzucić, podpalić..."
spotlight
8437 771e 390
Today is the dead one.
Reposted frompianistka pianistka viapanimruk panimruk
spotlight
Play fullscreen
"...może nie da się tego dotknąć i zważyć, 
zmierzyć, powąchać, wyrzucić, podpalić..."
spotlight
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl