Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
spotlight
7980 cc09 390
Reposted fromNekoii Nekoii viameem meem
spotlight
5319 6660 390
Reposted fromtfu tfu viapatrzpodnogi patrzpodnogi
spotlight
Experience is not what happens to a man; it is what a man does with what happens to him.
— Aldous Huxley
Reposted frominto-black into-black via12czerwca 12czerwca
spotlight
spotlight
Oboje są przekonani,
że połączyło ich uczucie nagłe.
Piękna jest taka pewność,
ale niepewność piękniejsza.

Sądzą, że skoro nie znali się wcześniej,
nic między nimi nigdy się nie działo.
A co na to ulice, schody, korytarze,
na których mogli sie od dawna mijać?

Chciałabym ich zapytać,
czy nie pamiętają-
może w dzwiach obrotowych
kiedyś twarzą w twarz?
jakieś "przepraszam" w ścisku?
głos "pomyłka" w słuchawce?
- ale znam ich odpowiedź.
Nie, nie pamiętają.

Bardzo by ich zdziwiło,
że od dłuższego już czasu
bawił sie nimi przypadek.

Jeszcze nie całkiem gotów
zamienić się dla nich w los,
zbiżał ich i oddalał,
zabiegał im drogę
i tłumiąc chichot
odskakiwał w bok.

Były znaki, sygnały,
cóż z tego, że nieczytelne.
Może trzy lata temu
albo w zeszły wtorek
pewien listek przefrunął
z ramienia na ramię?
Było coś zgubionego i podniesionego.
Kto wie, czy już nie piłka 
w zaroślach dzieciństwa?

Były klamki i dzwonki,
na których zawczasu
dotyk kładł się na dotyk.
Walizki obok siebie w przechowalni.
Był może pewnej nocy jednakowy sen,
natychmiast po zbudzeniu zamazany.

Każdy przecież początek
to tylko ciąg dalszy,
a księga zdarzeń
zawsze otwarta w połowie.
— Wisława Szymborska Miłość od pierwszego wejrzenia
spotlight
9387 31f2 390
Reposted fromsoftboi softboi viathelifeofdina thelifeofdina
spotlight
9658 da28 390
Reposted fromtotal1ty total1ty viapffft pffft
spotlight
Błogosławione niech będą moje porażki! Zawdzięczam im wszystko, co wiem.
— Emil Cioran "Zeszyty 1957-1972"
Reposted frompsychoo psychoo viaiblameyou iblameyou
spotlight
7935 4060 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viamrdobrov mrdobrov
spotlight
8432 acf2 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaddrunk ddrunk
spotlight
8869 d849 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viaiblameyou iblameyou
spotlight
5626 9362 390
Reposted fromoll oll viaAtari Atari
spotlight
0084 3443 390
Reposted fromsoviolently soviolently vialaparisienne laparisienne
spotlight
"Czyż pod stołem, który nas dzieli, nie trzymamy się wszyscy tajnie za ręce?"

Bruno Schulz - "Sanatorium pod klepsydrą"
spotlight
spotlight
1433 58e2 390
spotlight
1163 fd97 390
Reposted fromEjwa Ejwa viasiostrzyca siostrzyca
spotlight
3086 272b 390
Reposted frommarceline777 marceline777 viatonietak tonietak
spotlight
2434 8b61 390
Reposted fromzelbekon zelbekon vianesrait nesrait
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl