Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
spotlight
spotlight
4564 9c2a 390
Reposted fromtfu tfu viaSoulPL SoulPL
spotlight
9339 4dc4 390
Reposted fromscorpix scorpix viasleeplessy sleeplessy
spotlight
1892 65b0 390
Reposted fromtfu tfu viafrique frique
spotlight
0099 1bd7 390

Pierrot le Fou
spotlight
9574 0f2a 390
Reposted frompiehus piehus viadancingwithaghost dancingwithaghost
spotlight
9497 ef85
Reposted fromtfu tfu viameem meem
spotlight
8080 ec38 390
Reposted fromrichardth richardth
spotlight
Reposted fromFlau Flau viaMerlinka Merlinka
spotlight
3531 ea3a 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialolufo lolufo
spotlight
2853 d9aa 390
Reposted fromverronique verronique viafilmowy filmowy
spotlight
0403 ae53 390
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viacarsten233 carsten233
spotlight
1488 ee73 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour vialaparisienne laparisienne
spotlight
7562 fcaf 390
Reposted frompiehus piehus
spotlight
9461 5947 390
ach, zupo...
Reposted fromperseweracje perseweracje viaxannabelle xannabelle
spotlight
- Chciałbym wiedzieć, co ci jest - powiedział. - Czy mogę Ci jakoś pomóc?
- W czym można człowiekowi naprawdę pomóc - rzekła. Odgarnęła swoje ciężkie, brązowe włosy i milczała chwilę. Widziała, iż patrzy na nią aż do bólu oczu. - Każdy musi sobie sam dawać jakoś radę - rzekła. - Cóż więcej?
— Marek Hłasko "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted frommusic-girl music-girl vianayantara nayantara
spotlight
Ale czy może być większa tortura niż nagłe uświadomienie sobie, że ta nadzieja była tylko złudzeniem podnieconych zmysłów?
— G. H. Grudziński
Reposted fromhugme hugme viainmybetterworld inmybetterworld
spotlight
spotlight
spotlight
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted frombylejaka bylejaka viadaises daises
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl